Politika kvaliteta

POLITIKA KVALITETA I BEZBEDNOSTI PROIZVODA

Uspostavljanjem i poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom i bezbednosti proizvoda, preispitujemo zahteve i očekivanja svih zainteresovanih strana u cilju osvarivanja prihvatljivih zahteva i očekivanja. 

Rukovodstvo PROLOM VODE je opredeljeno da ispunjava zahteve korisnika i da se stalno poboljšava efektivnost sistema menadžmenta kvalitetom i bezbednosti proizvoda, u skladu sa zakonskom nacionalnom regulativom i međunarodnim standardima.

 Svi zaposleni su odgovorni za kvalitet poslova koje obavljaju, prihvatajući stalna poboljšanja i preventivna delovanja, kao prepoznatljiv stil rada PROLOM VODE.

Politika kvaliteta i bezbednosti proizvoda daje okvir za utvrđivanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta i bezbednosti proizvoda.

Osnove politike kvaliteta i bezbednosti proizvoda su:

  • Zadovoljni naši korisnci, jer pokazujemo sposobnost i pouzdanost da isporučujemo visokokvalitetne proizvode,
  • Efektivan i efikasan sistem menadžmenta kvalitetom i bezbednosti proizvoda, prema zahtevima ISO 9001:2015 i Codex Alimentarius-a i konkretnim ciljevima kvaliteta i bezbednosti proizvoda uz stalna poboljšavanja,
  • Efektivno upravljanje procesima, od nuđenja i ugovaranja do realizacije ugovora  i / ili porudžbina,    
  • Proizvodnja bezbednih proizvoda PROLOM VODE, 
  • Isporuka proizvoda zahtevanog i očekivanog kvaliteta, što omogućava povećanje plasmana i konkurentnosti PROLOM VODE.

 

Osposobljenost i motivacija za timski rad, u kome se ceni i koristi iskustvo i veština svakog zaposlenog, je garancija da će se održavati i unapređivati kvalitet procesa i proizvoda u cilju zadovoljenja naših  korisnika.

Dobra proizvodna i higijenska praksa je osnova  u obavljanju svih poslova.

Rukovodstvo PROLOM VODE je obezbedilo da je svim zainteresovanim stranama ova politika dostupna. Politika i kvaliteta i bezbednosti proizvoda odgovara svrsi i u skladu je sa kontekstom PROLOM VODE. Politika kvaliteta i bezbednosti proizvoda  se preispituje minimum jedanput godišnje, da bi se utvrdila efektivnost sistema  i ciljeva politike kvaliteta i bezbednosti proizvoda.

 

 

Radovan Raičević, dipl. ecc.                                                  Kuršumlija;januar 2018.g.

       generalni direktor                                                                             kk -         

JEDINSTVENI SASTAV
PROLOM I VASE ZDRAVLJE
ZNAČAJ I ZNAČENJE pH VREDNOSTI